OCHRONA ŚRODOWISKA

# Stosujemy procedury i technologie przyjazne środowisku naturalnemu...

# Zajmujemy się recyklingiem gruzu oraz elementów żelbetonowych...

# Podejmujemy działania na rzecz rekultywacji i rewitalizacji zdegradowanych ekologicznie terenów poprzemysłowych